نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

آویز یاقوت کبود با تراش اوال

آویز یاقوت کبود با تراش اوال و سنگ برلیان تراش گرد و مارکیز و طلای سفید 18 عیار

آویز یاقوت کبود تراش اشک

آویز یاقوت کبود تراش اشک با نگین برلیان تراش گرد و مارکیز و طلای سفید 18 عیار

انگشتر یاقوت کبود

انگشتر یاقوت کبود با تراش اوال و سنگ برلیان تراش گرد و طلای سفید 18 عیار

انگشتر یاقوت کبود با تراش اوال

انگشتر یاقوت کبود با تراش اوال و سنگ برلیان تراش گرد و طلای سفید 18 عیار

گوشواره فیروزه

گوشواره قیروزه تراش اوال با سنگ برلیان و طلای سفید 18 عیار

گوشواره یاقوت کبود

گوشواره یاقوت کبود تراش اوال با سنگ برلیان و طلای سفید 18 عیار

گوشواره یاقوت کبود

گوشواره یاقوت کبود تراش اوال با سنگ برلیان و طلای سفید 18 عیار