میدان آرژانتین، ابتدای الوند، پلاک 3

02188775110 - 02188794913