نمایش 1–36 از 45 نتیجه

نمایش 9 24 36

انگشتر جواهر با سنگ یاقوت های رنگی

انگشتر جواهر با سنگ یاقوت های رنگی و سنگ برلیان تراش گرد و طلای زرد و سفید 18 عیار

انگشتر یاقوت کبود

انگشتر یاقوت کبود با تراش اوال و سنگ برلیان تراش گرد و طلای سفید 18 عیار

انگشتر یاقوت کبود با تراش اوال

انگشتر یاقوت کبود با تراش اوال و سنگ برلیان تراش گرد و طلای سفید 18 عیار

انگشتر رزگلد شومه

انگشتر رزگلد شومه با برلیان سفید و طلای 18 عیار، این انکشتر به صورت 3 تایی و در رنگ های سفید و زرد نیز موجود است

انگشتر زرد شومه

انگشتر زرد شومه با برلیان سفید و طلای 18 عیار، این انکشتر به صورت 3 تایی و در رنگ های سفید و رزگلد نیز موجود است

انگشتر سفید شومه

انگشتر سفید شومه با برلیان سفید و طلای 18 عیار، این انکشتر به صورت 3 تایی و در رنگ های زرد و رزگلد نیز موجود است